Meditation

Ett av meditationens ändamål är att ta oss till nuet – till det sanna ögonblicket som vi alltid står inför – utan tanke på framtiden eller på det som skett. I det tillståndet finns ingen oro, inga frågeställningar och inga problem.

För oss är kyudo en meditationsform. Genom djup fokusering på varje enskild kroppsrörelse, var för sig och i förhållande till varandra, kan vi stänga ute alla tankar bortom nuet. Vi kan undgå att fundera på vad vi har framför oss eller på vad vi just gjort. Lugn och närvaro hjälper oss att uppnå den bästa kyudon. Där har inte det intellektuella någon plats. Där spelar inte egot någon roll i utförandet. Där träffar inte bara pilen måltavlan – den visar oss också vägen till vår inre styrka.

Specifikt utformade rörelseformer och andningsteknik ligger till grund för kyudons utövande. Det ceremoniella rörelsemönstret som omgärdar avlossandet av pilen tjänar som verktyg för att nå det inre lugn som krävs för att kyudon ska bli meningsfull. Därför är rörelseform och andning integrerade delar av vår meditationsform – lika viktig som själva avlossandet av pilen.

Vår vision är att också att integrera andra former av meditation som en del av vår verksamhet. Vi vill skapa en miljö där det inre lugnet är huvudsaken och dit vill vi välkomna alla som har samma längtan vare sig man utövar kyudo eller ej.