Medvetenhet

Kyudo är till stor del en övning i medvetenhet. Tekniken bakom utövandet av kyudo har inte bara som ändamål att förbättra vårt skytte. Den är också utformad för att ge oss de bästa förutsättningarna för själslig och kroppslig medvetenhet.

När vi är medvetna om våra kroppsrörelser, våra musklers arbete och vårt sinnestillstånd så finns det alltid en möjlighet att ändra och förbättra, oavsett vilken nivå vi befinner oss på. Vi frågar oss hela tiden: Hur andas jag? Vilka muskler använder jag och vilka är avslappnade? Hur känns det om jag ändrar på det? Var är jag i mina tankar? Om vi är medvetna om var våra händer, fötter eller tankar befinner sig i varje ögonblick, blir vi också uppmärksamma på vad som arbetar för oss och vad som arbetar emot oss. Nivån av vår medvetenhet avspeglar sig i skottets resultat. Varje avlossad pil speglar vår medvetenhet, gång på gång.