Närvaro

Det krävs närvaro för att komma i kontakt med nuets ögonblick. I kyudo är närvaron inte bara förknippad med avlossandet av pilen. Med hela vår närvaro uppmärksammar vi också lokalen (dojon) som vi befinner oss i och de människor som vi delar den med. Vi uppmärksammar vilka behov som uppstår i varje situation och hur vi kan vara till stöd för varandra.

Närvaro är ett flyktigt tillstånd. Därför övar vi på den hela tiden genom att uppmärksamma etikett och uppförande (rei) i dojon. Vi uppmärksammar hur vi bugar oss när går in i, eller lämnar dojon och hur vi hälsar på och bemöter varandra. Vi uppmärksammar de känslor som andra medlemmar förmedlar och vad de gör – inte för att rätta dem utan för att dela upplevelsen av kyudo. När denna närvaro blir total så kan det upplevas som att vi är ett med varandra. Detta ger kyudon en helt ny dimension och vi förstår att vi inte utövar kyudo för oss själva utan för hela gruppen. Att koncentrerat skjuta i grupp är en upplevelse i närhet mellan individer som kan komma att förändra hela vårt förhållande till våra medmänniskor.