Stillhet

Vi vill skapa en kyudojo där stillhet råder. Det betyder inte att vi inte får prata och skratta. Det betyder helt enkelt att vi respekterar den stillhet som skapas när alla färdas i samma riktning; mot målet att finna ro inom oss själva genom att utöva kyudo. Precis som en stor mängd vatten rör sig en flodfåra med kraft, kan en intensiv aktivitet i riktning mot samma mål skapa en känsla av lugn och harmoni.

Genom medvetenhet och närvaro skapas denna harmoni även bland många individer. Vi upplever alla känslostormar, speciellt när det sker saker som går emot våra förväntningar eller förhoppningar. Alla dessa känslor är välkomna. Men för att stillhet ska råda så agerar vi med andras intresse och välfärd i åtanke. Starka känslostormar som levs ut kan störa någon annans lugn och koncentration. Vi finns alla där för varandra, både i framgång och i motgång. I en grupp i stillhet går inga känslor förbi ouppmärksammade. Därför kan man alltid i stillhet vända sig till en annan medlem för att prata om sina känslor och söka en lösning på sina problem.

När stillhet råder kan vi alla utöva kyudo på högsta möjliga nivå.